Uitheems, Gevaarlijk, Dus Uitroeien

Reuzenberenklauw

Ik stond eens op de prairie in Zuid Dakota, USA met een traditionele Dakota Indiaanse vriend. Wesley weet alles van de planten die daar groeien. Hij weet overigens geen Latijnse namen, maar alleen de volkse en de Indiaanse namen. Hij weet ook wat ze doen en voor welke kwaal je ze als medicijn kunt gebruiken. De enorme vlakte die zich van Canada tot in Texas uitstrekt is niet een groot grasveld. Er groeien duizenden diverse plantensoorten.

We stonden bij een bosje brandnetels en hij vertelde over het de gevaren ervan. Hij vertelde dat de brandnetel ooit per ongeluk op de Europese schepen waren meegenomen naar ‘de nieuwe wereld’. Ik liep er zoekend omheen. Toen Wesley vroeg wat ik zocht, antwoordde ik “weegbree”. Dat woord kende hij natuurlijk niet. Ik legde hem uit dat weegbree bij ons altijd in de buurt van de brandnetel groeit en dat je het sap uit het blad en steel van de weegbree op brandnetelblaartjes kunt smeren om de jeuk te verzachten. Verder dan dat reikt mijn kennis van Europese planten overigens niet.
“Weer zo’n kwaal die Europeanen naar ons land brachten, zonder de remedie mee te nemen.” Zei Wesley gekscherend.

Onlangs werd er op Facebook een oproep gezet door Amerikaanse Indianen, waarin gevraagd werd om berenklauw. De plant is zo goed als uitgestorven in gebieden waar Indianen deze plachten te gebruiken vanwege de geneeskrachtige werking. Ik antwoordde dat de berenklauw hier in Nederland gewoon langs de wegen en paden in bossen groeit. Ik vroeg nog hoeveel ze er wilden hebben.

Nu hebben twee jongetjes ergens in Nederland tussen de berenklauw gespeeld en hebben ze een soort van brandblaren opgelopen. Dat is inderdaad een gevaar van deze plant. Als je hem aanraakt of plukt kun je in combinatie met zonlicht grote jeukende blaren op de huid oplopen. Sap in de ogen kan blindheid veroorzaken.
Paniek! In plaats van gewoon je kinderen te waarschuwen voor het spelen in de buurt van brandnetels en berenklauw, stellen wetenschap en ambtenarij nu voor om vooral de Reuzenberenklauw uit te roeien in ons land. Want, de Reuzenberenklauw is geen inheemse plant, maar is ooit op schepen uit de Kaukasus in ons land terecht gekomen. Niet per ongeluk, want de rijken onder onze 19de eeuwse voorvaderen vonden het zo’n leuke tuinplant. Weer zo’n domme suggestie wegens een dom argument. De plant groeit en bloeit al meer dan honderd jaar in ons land.

In Amerika is de brandnetel tot een inheemse plant geworden, net als de Reuzenberenklauw in Nederland. Gewoon tijdig maaien langs wegen en voet- en wandelpaden en verder gewoon de natuur zijn gang laten gaan. Reguleren dus. En vooral niet vergeten het geneeskrachtige nut van de plant te onderzoeken en te gebruiken. In de traditionele geneeskunde wordt de wortel en het blad gezien als een spijsverteringsbevorderaar, een slijmoplossend middel en een kalmerend middel. Soms wordt het nog voorgeschreven bij bronchitis en keelontsteking.

Als we alles wat uitheems voor Nederland is en hier wel leeft en voor overlast zorgt gaan uitroeien, wordt het nog een vreemde en schokkende gewaarwording in ons land.