Door Eric Sellmeijer

IS DE FIETSER IN SAENDELFT VOGELVRIJ OF ZO VRIJ ALS EEN VOGEL?

fietseric

In de Zaanse wijk Saendelft is het in de spitsuren een drukte van belang op de fietspaden en -stroken. Scooters kom je er bijna niet tegen, het zijn vooral schoolgaande fietsende jeugd en ouders die hun kroost naar school brengen. De fietspaden zijn breed en goed begaanbaar, maar kruizen helaas met grote regelmaat straten en rotondes op doorgaande wegen. En daar gaat het nogal eens fout. Fietsers en soms ook scooterbestuurders worden er nogal eens omver gereden, of rijden elkaar omver.

De gemeenteraadsfractie van Democratisch Zaanstad wil zich, na het zoveelste ongeval tussen een fietser en auto op een van de vele rotondes, door burgemeester en wethouders van Zaanstad laten informeren over de situatie in Saendelft. Hoeveel ongevallen met auto’s/motoren versus overige weggebruikers hebben er in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden op de rotondes in Saendelft-west? Bij hoeveel van deze ongevallen was er lichamelijk letsel te betreuren?
Zo wil de fractie van DZ tot een voorstel kunnen komen om de verkeerssituatie te kunnen verbeteren.

Persoonlijk zie ik wel wat het probleem is; geen regels. Nou ja, er zijn natuurlijk wel verkeersregels, maar er is nauwelijks een fietser die zich er aan houdt. Of men houdt er zo zijn eigen regels op na. Links afslaan bijvoorbeeld. Schoolgaande fietsers denken heel vaak dat je bij links afslaan niet achterom hoeft te kijken en als men al de hand uitsteekt verwacht men dat tegenliggers en achteropkomend verkeer in de remmen gaan om voorrang te verlenen. Ook is de algemene gedachte dat je gewoon met zijn drieën of vieren naast elkaar kunt fietsen en dat iedere tegenligger wel het gras in gaat om de groepjes scholieren te laten passeren. Of wat dacht u van de regel dat appende fietsers voorrang hebben op al het andere verkeer en in iedere situatie?

En daar tussen rijden mensen die wel weten hoe het hoort en die zich groen en geel ergeren.
Laat ik een ieder die denkt je dat met of zonder omkijken en je hand uitsteken recht op voorrang geeft even uit de droom helpen. Ten eerste heeft niemand voorrang. Voorrang neem je dus niet, het wordt je verleend. Gaan we ons aan de regels houden, dan kijkt u links over de schouder bij het links afslaan. Komt er achter of vóór u rechtdoor gaand verkeer aan, dan dient u te stoppen aan de kant van de weg of fietspad, de ander te laten passeren en dan pas over te steken. Met zijn drieën naast elkaar fietsen mag sowieso niet en met zijn tweeën alleen als het andere verkeer niet wordt gehinderd. En het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets is dan wel niet verboden, maar zou dat wel moeten worden. Het in gevaar brengen van andere weggebruikers is wel verboden, dus al append of bellend gewoon oversteken of bijna stilstaand slingeren over straat of fietspad is dus verboden.

Fietspad Saendelft

Maar, zoals gezegd, worden fietspaden in Saendelft met grote regelmaat door autoverkeer gekruist. Volgens de wegmarkeringen horen fietsers in Saendelft altijd voorrang verleend te krijgen. Er zijn echter heel wat automobilisten die of niet opletten, of denken dat het nog wel even kan. En als de fietser dan ook niet oplet, niet zichtbaar genoeg is -onverlichte fietsen zijn niet meer op twee handen te tellen-, dan is een ongeval onvermijdelijk. De oplettende fietser weet dan meestal een botsing te voorkomen.
Iedere weggebruiker hoort goed om zich heen te kijken en zich overal en altijd af te vragen of de ander hem heeft gezien en wat die ander gaat doen en als dat niet duidelijk is daarop anticiperen.

Maar ja, vertel het ze maar..